Rechtsgebieden

Mr. Scholte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op de geregistreerde rechtsgebieden. In het personen- en familierecht staat hij cliënten bij, onder meer in het kader van:

  • Echtscheiding en verbreking samenleving;
  • Boedelverdeling bij gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
  • Ouderschapsplannen, ouderlijk gezag, verdeling zorg- en opvoedingstaken (omgang), alimentatie en informatieplicht;
  • Beschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezagsbeëindiging), waarbij veelal geprocedeerd wordt tegen de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en William Schrikker Groep;
  • Afstamming (vervangende toestemming erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, vernietiging erkenning);
  • Adoptie.

Ook het jeugdrecht maakt onderdeel uit van het personen- en familierecht.

Tot slot is mr. Scholte gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en in het psychiatrisch patiëntenrecht en neemt hij op deze rechtsgebieden deel aan de piketregeling van de Raad voor Rechtsbijstand. Cliënten die worden opgenomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) voorziet hij van advies en bijstand, zodra deze cliënten op basis van voornoemde wetten een crisismaatregel / inbewaringstelling ontvangen en verzoeken tot voortzettingen daarvan dan wel verzoeken tot verlening / verlenging van een zorgmaatregel.